ДГ №149 "Зорница"
Детска градина в град София, район Сердика

Материална база

В ДГ № 149 „Зорница” са създадени оптимални условия за обучение, възпитание и отглеждане на децата от 3 до 6 годишна възраст. Гарантира се спазването на техните права, сигурност, достойнство и уважение. Децата се възпитават в дух на толерантност, в приобщаване към националните традиции и културни ценности.

Сградата на детската градина е изцяло реновирана. Направена е топлоизолация. Подменена е дограмата, ремонтирани са дворните площадки, оградата, дворните алеи. Оборудването в групите е подменено с ново. Изградено е футболно игрище с мека настилка, както и зони за други видове спорт. Детското заведение разполага с красив и просторен двор- с много дървета и зеленина.

Дворните площадки за игри на открито са изградени изцяло с ударопоглъщаща настилка. Монтирани са нови дворни уреди за игра – отговарящи на европейските изисквания. Сградата е на два етажа, с централно топлоподаване. Разполага с физкултурен/музикален салон, в който се провеждат и допълнителните образователни дейности.

ДГ № 149 „Зорница“ разполага с помещения за четири възрастови градински групи. Помещенията за отглеждане на децата са просторни, светли и организирани спрямо възрастовите им особености. В тях са настанени общо 276 деца, за които се грижат квалифицирани и отговорни служители учители, помощно-обслужващ и административен персонал.

Кухненският блок на детската градина е оборудван със съвременни уреди за приготвяне на храна. Съобразен е със системата НАССР за здравословно хранене. Детската градина разполага с медицински кабинет, кабинет на психолога и ресурсен учител  и кабинети за административна дейност физкултурен и музикален салони.