ДГ №149 "Зорница"
Детска градина в град София, район Сердика

Бюджет

Прикачени документи

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2023 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2023 г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2023 г.
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.
Отчет на бюджета за третото и четвъртото тримесечие на 2022 г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2022 г.
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2022 г.
Бюджет 2022 г.
Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2021 г.
Бюджет 2021 г.
Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.
Бюджет 2020 г
Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие 2019 г
Отчет на бюджета за третото тримесечие 2019 г
Отчет на бюджета за първото тримесечие 2019 г
Отчет на бюджета за първото тримесечие 2019 г
Бюджет 2019 г
към бюджетни организации - 31-12-2018 г
Справка за определени плащания
Отчетни данни по бюджет 2018 г
Отчет по бюджет 2018 година